personen

Georg Jacob van Munchausen tot Oldemeule

geboren: 1719
overleden: 27-05-1756

lid Ridderschap van Overijssel (1746 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 708.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 22-05-1750 - 17-05-1751
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 18-11-1754 - 29-04-1756
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...