personen

mr. Hendrik Jacob van Hengst

geboren: 1742
overleden: 1817

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 111.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 749.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 141.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 19-04-1796 - 10-11-1796
namens: District Utrecht-I
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Utrecht (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 09-06-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 30-07-1810
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...