personen

Jacob Vaal

geboren: 1661
overleden: 1725

lid Vroedschap van Medemblik (1712 - 1725).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 233.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1714 - 10-04-1716
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Geen benoeming door de vroedschap van Medemblik aangetroffen; de resoluties van 5 april tot 18 juni 1714 zijn niet ingeschreven. 1 mei is de gebruikelijke ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 16-05-1719 - 16-05-1720
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 11-05-1722 - 04-02-1723
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...