personen

mr. Johan Willem Römer

geboren: 22-07-1816 te Utrecht
overleden: 08-06-1899 te Zeist

bronnen voor de persoonsgegevens

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 188.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 49 (1963) 581.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 1063.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-generaal
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 31-08-1857 - 27-02-1877
anderen met deze aanstelling...

Procureur-generaal 27 februari 1877.