personen

dr. Paulus van Asperen

Ook bekend als Ellert de Veer.

geboren: -
overleden: 13-05-1641

opmerkingen

Overig: volgens Nationaal Archief, archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 463 ook in Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier, maar dat wordt door andere bronnen niet bevestigd.
Waarschijnlijk geboren in Dordrecht. (Vreede, zie institutionele toelichting).

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1483.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 02-01-1613 - 13-05-1641
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 7 januari. Beƫindigd door overlijden.