personen

Cornelis Taal

geboren: -
overleden: 1705

lid Vroedschap van Den Briel (1666 - 1687).

bron voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 2 en 23.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 23-11-1679 - 30-04-1682
namens: Den Briel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.