personen

Frans Julius Johan Heringa van Eysinga

geboren: ca. 1683
overleden: 17-02-1730

opmerkingen

Overig: was grietman van Rauwerderhem 1714-1729.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 167.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 101 en II, 67.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 593.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 09-05-1719 - 03-05-1722
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1722 - 1728
anderen met deze aanstelling...

Einddatum mogelijk eind 1727.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1728 - 17-02-1730
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.