personen

Jan David Pasteur

geboren: 1753
overleden: 1804

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IX, 35.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 182.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 56 (1970) 143.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 756.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Comité tot de Zaken van de Marine
van: 11-02-1796 - 01-03-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Strijen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Strijen
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: secretaris
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 1798 - 20-01-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 05-11-1801 - 09-01-1804
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.