personen

jonkheer mr. Pieter Ulbo Rengers

geboren: 1756
overleden: 1810

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema geeft afwijkend jaar van overlijden 1809.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 508.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 294 en II, 200.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 254.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1064.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 12-1780 - 30-04-1782
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1782 - 1785
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1785 - 1786
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1786 - 30-04-1787
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1788 - 1791
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1791 - 1794
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Commissarissen der Bataafse Posterijen
van: 06-12-1802 - 11-02-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: raad
instelling: Ministerie van Koophandel en Koloniën
van: 08-1806 - 19-11-1806
anderen met deze aanstelling...

Eervol ontslagen.