personen

Claes Cornelisz. Bloem

geboren: -
overleden: 02-1716

lid Vroedschap van Monnickendam (1684 - 1716).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 230.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 100.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 05-09-1709 - 02-09-1711
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-09-1713 - 05-09-1715
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...