personen

Rinnert Oedses Grettinga

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1644 - 30-04-1647
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 06-11-1652 - 05-05-1653
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...