personen

Regnerus van Andringa

Ook bekend als Rinso van Andringa, Rintze van Andringa.

geboren: 1612
overleden: 10-05-1671

opmerkingen

Overig: was grietman van Utingeradeel 1640-1669. Vries geeft eindjaar 1670, maar blijkens de lijst van Engels van Gedeputeerde Staten van Friesland (zie de institutionele toelichting bij dat college) wordt hij al in 1669 opgevolgd door Frederik van Sminia.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 242 en II, 163.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 308.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1650 - 03-05-1653
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-07-1659 - 18-05-1662
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-04-1665 - 07-05-1668
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...