personen

dr. Pieter Johansz. van der Drept

geboren: ca. 1613
overleden: 03-11-1674

lid Vroedschap van Gorinchem (1646 - 1674).

bronnen voor de persoonsgegevens

Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV ('s-Gravenhage 1875) 253.

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 74v.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1654 - 30-04-1657
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...