personen

Uilcke Wibens Jellema

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-03-1608 - 28-05-1609
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 18-03-1611 - 28-01-1614
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-01-1614 - 22-02-1616
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 25-03-1625 -
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.