personen

Claas Kroon

geboren: 1696
overleden: -

lid Vroedschap van Edam (1716 - 1749).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1749.

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 229.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1720 - 30-04-1722
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 15-11-1735 - 22-07-1749
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Edam.