personen

mr. Tobie Constantin de Bordes

Ook bekend als Tobias..

geboren: 13-12-1772 te Amsterdam
overleden: 03-10-1845 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 279.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 284.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 187.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 49 (1963) 76.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Agentschap van Financiën
van: 03-03-1798 - 1801
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën
van: 13-05-1802 - 30-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van Financiën
van: 07-05-1805 - 29-11-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-fiscaal-generaal
instelling: Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande (Koninkrijk 2)
van: 06-1808 - 16-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-fiscaal-generaal
instelling: Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande in Holland
van: 16-07-1810 - 01-03-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: advocat-général
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: eerste advocaat-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1831 - 14-10-1838
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 03-10-1845
anderen met deze aanstelling...