personen

dr. Gijsbert Thijmen Jordens

geboren: ca. 1695
overleden: 04-10-1756

lid Raad van Deventer (1720 - 1756).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 628.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 109-110 en II, 187-190.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1731 - 29-04-1732
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1736 - 30-04-1737
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...