personen

Joan van Suchtelen

geboren: ca. 1668
overleden: -

lid Raad van Deventer (1706 - 1744).

opmerkingen

Persoonsgegevens: waarschijnlijk overleden in 1744, gezien zijn verdwijnen van de lijst van schepenen en raden van Deventer.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 598.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 108-110 en II, 187-189.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1713 - 30-04-1714
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1715 - 30-04-1716
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1717 - 30-04-1718
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1719 - 01-05-1721
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

In Schilder (institutionele toelichting) ten onrechte termijn 1719-1723; Jordens volgt hem in 1721 op.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1722 - 01-05-1723
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1726 - 30-04-1727
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1730 - 30-04-1731
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 22-11-1732 - 07-05-1734
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1734 - 30-04-1735
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1741 - 30-04-1742
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1743 - 30-04-1746
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...