personen

dr. Adriaan Arentsz. van der Mijle

heer van Bleskensgraaf en Dubbeldam.

geboren: 1538
overleden: 16-07-1590

bronnen voor de persoonsgegevens

Berkel, K. van, 'Aggeus de Albada en de crisis in de Opstand (1579-1587)', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 96 (1981) 1-25, aldaar 16.

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXIV.

Japikse, N., 'Onafhankelijksdag (26 Juli 1581)', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 5e reeks, I (1913) 213-240, aldaar 238.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 275.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1190.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 112.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 30-04-1565 - 31-12-1567
anderen met deze aanstelling...

Van der Mijle, die geen wedde meer ontving, deed pas op 20 september 1568 afstand en verliet het land. Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1564-1565

functie: president-raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 19-12-1583 - 16-07-1590
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 22-04-1588 - 11-10-1588
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...