personen

Jan Kingma

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-06-1627 - 19-02-1630
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.