personen

dr. Adriaan Pauw

heer van Heemstede en Nieuwerkerk, Rietwijk en Rietwijkeroord , Zuid-Schalkwijk , Vijfhuizen, Hoogersmilde, Schakenbosch.

geboren: 1585
overleden: 1653

opmerkingen

Buitenlandse adelstitels: Engelse riddertitel 19 oktober 1613, Franse riddertitel (orde van St. Michiel) 27 augustus 1624.
Heerlijkheden: verwerving Heemstede 1620, Nieuwerkerk, Rietwijk en Rietwijkeroord, Zuid-Schalkwijk, Vijfhuizen, Hoogersmilde 1633.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 192.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 28 (1974) 247.

functies in bovenlokale instellingen

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 08-07-1627 - 18-01-1652
anderen met deze aanstelling...
functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 12-04-1631 - 31-03-1636
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 12-04-1631 - 31-03-1636
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 12-04-1631 - 31-03-1636
anderen met deze aanstelling...
functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 04-10-1651 - 21-02-1653
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 04-10-1651 - 21-02-1653
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 04-10-1651 - 21-02-1653
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland.