personen

dr. Nicolaas Butenius

geboren: ca. 1651
overleden: 1725

lid Vroedschap van Monnickendam (1688 - 1725).

opmerkingen

Vroedschap: Bossaers heeft 1686 als aanvangsjaar. 1688 uit Jaarverslag Oud Monnickendam is echter juist (verificatie bij auteur L. Appel).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 230.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 100.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-07-1697 - 22-09-1700
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-08-1707 - 23-08-1709
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-08-1711 - 18-08-1713
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 22-09-1717 - 18-08-1719
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-08-1721 - 02-09-1723
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...