personen

Johan Lulofs

geboren: -
overleden: 1638

lid Raad van Deventer (1616 - 1638).

opmerkingen

Persoonsgegevens: jaar van overlijden niet als zodanig in Van Doorninck, wel de opmerking dat zijn zoon hem na overlijden opvolgt in zijn provinciale lenen op 14 november 1638. Combinatie met het verdwijnen van Lulofs uit de lijst van schepenen en raden van Deventer en zijn opvolging in Gedeputeerde Staten van Overijssel in 1639, maakt het waarschijnlijk dat hij in 1638 is overleden.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 437.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 98-100.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-09-1618 - 16-09-1621
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1623 - 30-04-1625
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Compareerde niet meer in 1625.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1636 - 1638
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.