personen

Barthold de Schepper

geboren: 1762
overleden: 28-09-1805

lid Raad van Deventer ( - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 745.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 781.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1793 - 04-03-1795
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens opheffing van het college.