personen

Jo(h)annes Agricola

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Engwirden 1593-1605.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1585 - 18-03-1601
anderen met deze aanstelling...

Aanvang mogelijk eerder.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 31-03-1603 - 27-02-1604
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...