personen

Jan Pesser van Velsen

geboren: 1658
overleden: 10-05-1719

lid Vroedschap van Schiedam (1691 - 1719).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Wapenheraut 1900 geeft afwijkende overlijdensdatum 4 in plaats van 10 mei.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 165.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 55 (1937)

Strzelczyk, S.W.R., Schiedamse regenten 1710-1740 (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1983) Bijlage 8: personenregister

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 3 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1708 - 30-04-1710
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...