personen

mr. Jacob Nanning baron du Tour

geboren: 19-03-1749 te Alkmaar
overleden: 10-10-1823 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelstitel: 1820.
Overig: Du Tour werd op 22 februari 1799 werd benoemd tot Commissaris van het Uitvoerend Bewind bij het Departementaal Bestuur van de Eems, maar op 14 maart van dat jaar op herhaaldelijk verzoek daarvan ontslagen.

bron voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 419.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 25-10-1802
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Friesland (1807-1810)
van: 11-04-1808 - 28-12-1810
namens: Arrondissement Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 28-12-1810 - 16-02-1811
namens: Arrondissement Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1814 - 1814
namens: Utingeradeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814; benoeming niet aangenomen (wegens een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 08-07-1817 - 10-10-1823
namens: Leeuwarderadeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Deze plaats was in 1824/1825 vacant.