personen

Govert Brasser

geboren: 1590
overleden: 29-04-1654

bronnen voor de persoonsgegevens

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 194.

Smidt, J.Th. de e.a. ed., Van tresorier tot thesaurier-generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager (Hilversum 1996) 521.

functies in bovenlokale instellingen

functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 23-05-1637 - 29-04-1654
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.