personen

Johannes Crack van Bouricius

geboren: -
overleden: 27-03-1700

opmerkingen

Overig: was grietman van Engwirden 1677-1697.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 339.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 328 en II, 218.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 09-02-1677 - 30-04-1677
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1677 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Kwartier onzeker.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 18-05-1683 - 07-05-1688
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 17-05-1688 - 28-04-1689
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1689 - 17-02-1693
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1695 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1692 en 1699.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 1698 - 1698
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.