personen

Albert Pietersz.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Enkhuizen (1577 - 1597).

bron voor de persoonsgegevens

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 06-05-1590 - 01-10-1592
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-07-1593 - 20-09-1597
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...