personen

Daniel van Santen

geboren: 1628
overleden: 1676

lid Raad van Kampen (1654 - 1668). lid Raad van Kampen (1670 - 1673). lid Raad van Kampen (1675 - 1676).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 529.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 273.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 23-06-1663 - 12-07-1667
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 1675 - 1676
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.