personen

Johan Hendrik Ridder

geboren: ca. 1680
overleden: 13-09-1736

lid Raad van Kampen (1714 - 1731). lid Raad van Kampen (1735 - 1736).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 615.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 258.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1721 - 30-04-1723
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1729 - 31-10-1730
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-05-1735 - 13-09-1736
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.