personen

Daniel Pichot

geboren: 1722
overleden: 1803

lid Vroedschap van Schiedam (1766 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Familiedossiers Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage (dossier op naam van de betrokkene)

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 166.

Meijer, F. Ch., De vroedschap van Schiedam. Een maatschappelijke en politieke plaatsbepaling van de Schiedamse vroedschap gedurende de patriottentijd en de restauratie (doctoraalscriptie Leiden 1986; bijlagen blz. 94-96)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1788 - 30-04-1791
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...