personen

dr. Nicolaas van den Bergen

geboren: -
overleden: 1727

lid Vroedschap van Haarlem (1703 - 1727).

bron voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 11-02-1722 - 30-04-1722
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.