personen

dr. Cornelis Adriaensz. van der Goes

geboren: 1688
overleden: 1764

lid Veertigraad van Delft (1721 - 1758).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 25.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 224.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 18-04-1738 - 13-04-1741
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1755 - 09-05-1758
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...