personen

Joan Jordens

geboren: 1639
overleden: 1693

lid Raad van Deventer (1675 - 1693).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 527.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 104-106.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 47 (1929) 123.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1681 - 1693
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 4 september (begraven).