personen

Pieter Schatter

geboren: 1650
overleden: 21-02-1718

lid Vroedschap van Haarlem (1678 - 1718).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Naam-register geeft afwijkende overlijdensdatum 24 in plaats van 21 februari.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 119 en 15 (1961) 44.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1687 - 30-04-1690
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1694 - 30-04-1697
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1701 - 30-04-1704
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 22-07-1707 - 30-04-1711
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 25-06-1716 - 21-02-1718
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden, mogelijk op 24 februari (zie opmerkingen).