personen

Lucas Westwoude

geboren: 1732
overleden: -

lid Vroedschap van Enkhuizen (1766 - 1782).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 22-01-1776 - 04-12-1777
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...