personen

Frans Adriaansz. van der Dussen

geboren: -
overleden: 27-08-1630

lid Veertigraad van Delft (1602 - 1630).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 20.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1622 - 30-04-1625
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 3 mei.