personen

Cornelis baron van Aylva

heer van Waardenburg en Neerijnen.

geboren: 1684
overleden: 23-11-1745

opmerkingen

Heerlijkheden: bezit 1701-1707 en 1743-1745.
Overig: was grietman van Wonseradeel 1701-1745.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 12 en II, 11.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 60.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 29-05-1704 - 01-05-1707
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1707 - 13-07-1713
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-12-1713 - 1714
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 1716 - 1719
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-04-1719 - 15-04-1722
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-03-1725 - 11-02-1728
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1737 - 11-02-1740
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-04-1744 - 22-03-1745
namens: Westergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...