personen

Esaias Lycklama

Ook bekend als Eiso van Lycklama, Eyse Lycklama.

geboren: -
overleden: 1639

opmerkingen

Overig: was grietman van Oost-Stellingwerf 1624-1639 en van West-Stellingwerf in 1639.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 250 en II, 170.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 134.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1626 - 30-04-1627
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1633 - 30-04-1634
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-07-1634 - 09-09-1637
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1638 - 08-10-1639
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging waarschijnlijk eerder door overlijden.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 09-03-1638 - 16-05-1638
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...