personen

dr. Pieter de Carpentier

geboren: 1746
overleden: 1794

lid Vroedschap van Alkmaar (1777 - 1788).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1788.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 22.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 23 (1937) 33.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 16-01-1782 - 30-04-1784
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1784 - 30-04-1787
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1787 - 26-06-1788
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Alkmaar.