personen

dr. Daniël Baert

geboren: 1682
overleden: 25-05-1757

lid Vroedschap van Alkmaar (1721 - 1749).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1749.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 19.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 43 (1957) 27.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-02-1728 - 31-01-1729
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1730 - 29-04-1732
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1734 - 30-04-1736
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. In de index op de resoluties van dat college luidt de voornaam 'Willem'. In deze periode was echter geen persoon met deze naam lid van de vroedschap van Alkmaar. Daniël wordt genoemd in Nederland's Patriciaat 43 (1957) 27 als gedeputeerde ter Staten-Generaal.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1736 - 30-04-1739
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...