personen

dr. Wilhelm Marienburgh

geboren: 1590
overleden: 09-02-1648

lid Raad van Deventer (1619 - 1647).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 436.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 98-101.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 44 (1926) 174.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1624 - 31-03-1627
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1627 - 30-04-1635
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 12-07-1635 - 12-05-1641
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft, blijkens de resoluties van de Raad van State, onjuist aanvangsjaar 1636.