personen

dr. Caspar Hendrik Lemker

geboren: 1656
overleden: 31-01-1707

lid Raad van Kampen (1681 - 1705).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Schilder geeft afwijkende overlijdensdatum 30 in plaats van 31 januari.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 546.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 198.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 1681 - 1681
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1681 - 1694
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging waarschijnlijk wegens benoeming tot griffier van Gedeputeerde Staten van Overijssel.

functie: griffier
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 14-01-1693 - 31-01-1707
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door koning-stadhouder Willem III. Beëindigd door overlijden, mogelijk op 30 januari (zie 'opmerkingen').