personen

Johan van Isselmuden tot Rollecate

geboren: 1610
overleden: 10-11-1671

lid Ridderschap van Overijssel (1633 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 449.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1637 - 10-11-1671
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

De resoluties van de Staten van Overijssel vermelden op 26 maart 1644 'De plaetse uyt Vollenho werd opengehouden tot de aenstaende claringe'. Dit gebeurt niet, en op 19 april 1645 wordt Isselmuden weer genoemd als gedeputeerde. Beëindigd door overlijden.