personen

Frans van Eysinga

geboren: 1594
overleden: 03-09-1661

opmerkingen

Overig: was grietman van Tietjerksteradeel 1622-1656. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek noemt hem lid van Gedeputeerde Staten van Friesland, maar dat wordt door andere bronnen niet bevestigd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 132.

Jaarboek van den Nederlandschen Adel ('s-Gravenhage 1888-1894) 3 (1890) 66.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 588.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1648 - 30-04-1651
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...