personen

Henricus van Royen

geboren: 10-12-1760 te Noordwijk
overleden: 16-07-1844 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 166.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 569.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 202.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1102.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 129.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 03-03-1795 -
namens: Vlissingen
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 04-04-1795 - 01-03-1796
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 02-10-1797 - 22-01-1798
namens: District Middelburg
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger. Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 18-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 17-10-1801
namens: District Middelburg-II/Vlissingen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van Marine
van: 14-12-1801 - 01-05-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van staat
instelling: Secretaris van Staat voor de Zaken der Marine
van: 30-04-1805 - 16-09-1805
anderen met deze aanstelling...

Waarnemend.

functie: lid
instelling: Staatsraad (Raadpensionaris)
van: 16-09-1805 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Raadpensionaris)
van: 16-09-1805 - 03-01-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 27-06-1806 - 31-12-1807
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 1 januari 1807.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 21-01-1808 - 31-03-1810
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: administrateur
instelling: Generale Directie der Ontvangsten (1821-1824)
van: 23-01-1822 - 30-03-1824
anderen met deze aanstelling...
functie: administrateur
instelling: Departement van Ontvangsten (1824-1831)
van: 30-03-1824 - 09-09-1831
anderen met deze aanstelling...
functie: buitengewoon lid in werkelijke dienst
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 03-10-1831 - 31-12-1843
anderen met deze aanstelling...