personen

Valerius van Glinstra

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 258 en II, 175, maar zonder leefjaren.
Overig: de lijst van Engels (zie de institutionele toelichting bij Gedeputeerde Staten van Friesland) plaatst ook de zittingen in dat college in 1673-1677 en 1711-1713 bij hem; maar dat is onjuist (vergelijk de handtekeningen in Tresoar, archief Staten van Friesland, inv. nr. 2614 eedboek, f. 16v en 19v.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-02-1750 - 13-02-1755
namens: Westergo, Wonseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 24-02-1755 - 09-05-1758
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: laatste vergadering.