personen

Frederik Sirtema van Grovestins

geboren: ca. 1668
overleden: 30-11-1730

opmerkingen

Overig: was grietman van Ferwerderadeel 1697-1701 (waarschijnlijk; het is niet geheel zeker dat de grietman identiek is aan de gedeputeerde ter Staten-Generaal).

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 53.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1698 - 30-04-1701
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...